• Oznam školskej jedálne

      16. 11. 2018

      V súvislosti s riaditeľským voľnom, ktoré bude dňa 21. novembra 2018, budú všetci žiaci 6. až 9. ročníka automaticky odhlásení z obeda. V prípade, ak budú mať žiaci záujem o stravovanie, musia sa prihlásiť na obed najpozdejšie do utorka (20.11.2018) do 14:00 hod. Na obed sa prihlasujete cez edupage, prípadne telefonicky.

     • Riaditeľské voľno

      16. 11. 2018

      Oznamujem Vám, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka v znení neskorších predpisov som rozhodol o poskytnutí voľna žiakom 6. – 9. ročníka našej školy dňa 21. novembra 2018 (streda). Dôvodom je celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka. V ročníkoch 1. – 4. bude vyučovanie prebiehať bezo zmeny. V tento deň bude v riadnej prevádzke aj ŠKD a ŠJ.

     • Pozvánka

      13. 11. 2018

      Vážení rodičia,

      pozývame Vás na triedne aktívy rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia v pondelok 19. novembra 2018 v jednotlivých triedach.

      1. stupeň (1. až 4. ročník) - o 16:00 hod.

      2. stupeň (5. až 9. ročník) - o 16:30 hod.

     • Milí kamaráti, pomôžte zvieratkám prežiť zimu

      12. 11. 2018

      Tento rok je tu ŽIACKA RADA opäť. Tentokrát v tomto zložení: Daniela Halušťoková, Hugo Kasanický, Lucia Gečanová, Sarah Fábian, Radoslav Blaško, Rebeka Olejníková, Svetlana Kmecová a Branislav Lacko.

      V mesiaci november sme si pre Vás opäť pripravili zbierku pre opustené zvieratká z útulku MALÁ FARMA.

     • Geografická exkurzia – Humenné

      4. 11. 2018

      26. októbra 2018 sme navštívili Vihorlatské múzeum – Kaštieľ (umelecko-historickú expozíciu, prírodovednú expozíciu) a Skanzen. Počas cesty sme mali výhľad na hrad Čičva a Brekov. V umelecko-historickej časti nás sprievodcovia zoznámili s dobovými priestormi renesančného kaštieľa, ktoré ponúkajú pohľad na bytovú kultúru šľachty od obdobia renesancie po 20. storočie. V prírodovednej expozícii sme si pozreli živočíšstvo Horného Zemplína. V Skanzene nás najviac zaujal Drevený kostol z Novej Sedlice. Exkurziu sme ukončili v centre mesta Humenné. Kaštieľ s priľahlým parkom a Skanzenom nám v slnečnom jesennom počasí ponúkli krásny zážitok.

     • Dopraváčik v ŠKD

      3. 11. 2018

      Krásne slnečné počasie nás vylákalo na dopravné ihrisko. Konal sa tam druhý ročník Dopraváčika V ŠKD. Prvé mesiace v novej škole sme spríjemnili našim prváčikom súťažou na kolobežkách. Zmerali si svoje sily, šikovnosť i obratnosť. Nechýbalo množstvo zábavy a skvelých zážitkov. Vyhral každý, kto sa do súťaže zapojil. Všetkým súťažiacim blahoželáme a tešíme sa na tretí ročník tohto vydareného podujatia.

     • Vydarená oslava cudzích jazykov

      31. 10. 2018

      26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov. Cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

      Na našej škole tento deň oslavujeme už niekoľko rokov. A opäť sme zažili niečo milé a nevšedné.

     • Hudobno-dramatické podujatie s pánom Hrubovčákom

      25. 10. 2018

      17. októbra 2018 k nám so všetkými svojimi hudobnými nástrojmi zavítal pán Janko Hrubovčák a porozprával nám ako vznikol džez. Keby len porozprával, ale aj zahral! A nie len na trúbku, ale aj na bendžo!

      Renáta Vrabecová, Vaša knihovníčka

     • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      23. 10. 2018

      Už 11 rokov si žiaci 8. a 9. ročníka preverujú svoje schopnosti, zručnosti a vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry. 17. októbra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, v ktorom sa súťažiaci otestovali z gramatiky a literatúry, schopnosti preštylizovať ukážku na iný jazykový útvar a nakoniec v ústnej časti - rečníckom prejave - vyjadrili svoj postoj k zadanej téme. Výsledky sú takéto:

  • Prihlásenie

  • Zvonenie na vyučovaciu hodinu

   Utorok 20. 11. 2018
  • Fotogaléria

  • Mapa

  • Kontakty

   • Základná škola Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1, Košice
   • zslechkeho@gmail.com
   • +421556444058
   • Jána Pavla II. 1, 040 23 Košice
 • Fotogaléria