• Výsledky športových súťaží

      10. 1. 2019

      Dňa 29.11.2018 sa uskutočnilo okresné kolo vo vybíjanej mladších žiakov, kde sa družstvo našej školy umiestnilo na 1. mieste. Týmto umiestnením získalo postup na krajské kolo, ktoré sa konalo 7.12.2018 v Strážskom a naši žiaci zo 4.ročníka získali 4. miesto.
      Ďakujeme týmto žiakom: Blaško Michal, Hájek Jakub, Halász Július, Mitríková Simona, Oravcová Šarlota, Poniková Júlia, Pupalová Veronika, Sabo Michal, Schmiedl Emma, Škoviera Šimon, Takáčová Kristína, Tóth Alex

     • Výsledky školského kola Pytagoriády

      10. 1. 2019

      Do školského kola Pytagoriády, ktoré sa uskutočnilo 12. a 13. decembra 2018 sa zapojilo spolu 88 žiakov 3. až 8. ročníka. Žiaci riešili 15 úloh v časovom limite 60 minút. Podmienkou, aby žiak mohol byť v tejto súťaží úspešným riešiteľom je získanie 10 bodov. Sme radi, že žiaci stále prejavujú záujem o riešenie Pytagoriády a ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť.

     • Naši najlepší angličtinári súťažili v Olympiáde v anglickom jazyku

      20. 12. 2018

      Mimoriadne náročná súťaž priniesla v školskom kole tesné výsledky, odhalila malé nedostatky, ale hlavne ukázala, že na našej škole sa nájde veľa vynikajúco pripravených žiakov. Tí by mohli bez problémov precestovať svet, so svojou angličtinou by sa určite nestratili. Dokonca si myslím, že by mohli študovať na školách v zahraničí.
      Olympiáda je veľmi náročná súťaž. Byť v nej úspešný, znamená mať vedomosti a zručnosti prevyšujúce obsah učiva základnej školy. Súťažiaci každoročne ukazujú, že doma pracujú, že ich jazyk baví a že im robí radosť. A oni robia radosť nám.

     • ŠALIANSKY MAŤKO – školské kolo

      20. 12. 2018

      Dňa 14. 12. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese slovenskej povesti. Najlepší recitátori súťažili v 3 kategóriách:
      1. kat.: 2. – 3. ročník
      2. kat.: 4. – 5. ročník
      3. kat.: 6. – 7. ročník
      Porota zložená z vyučujúcich slovenského jazyka hodnotila umelecké výkony súťažiacich a tu sú výsledky:
      1. kat.:
      1. m. Lýdia Mikušáková, 2. A
      2. m. Alžbeta Lažová, 3. C
      3. m. Karolína Janke, 2. A
      2. kat.:
      1. m. Soňa Tomeková, 4. C
      2. m. Lea Schürgerová, 4. B
      3. m. Tamara Genčúrová, 5. B
      3. kat.:
      1. m. Boris Lacko, 7. A
      2. m. Nina Pradeniaková, 7. A
      3. m. Rudolf Boczek, 6. A

     • Školské kolo Dejepisnej olympiády

      20. 12. 2018

      Dňa 7. decembra sa na našej škole uskutočnila tradičná dejepisná olympiáda. Nadšenci histórie si zmerali svoje sily v otázkach z národných, svetových i regionálnych dejín.


      Výsledky školského kola:
      Kategória C:

      1. Melinda Hogyová
      2. Michaela Rosičová
      3. Jakub Burda
      Kategória D:
      1. Žofia Birnsteinová
      Kategória E:
      1. Nina Pradeniaková
      2. Martina Hudáková
      3. Lucia Gečanová
      Kategória F:
      1. Hugo Kasanický
      2. Rastislav Bombala
      3. Rudolf Boczek

     • Ďakujeme dobrým dušiam

      18. 12. 2018

      Tento rok žiacka rada opäť zorganizovala zbierku pre zvieratá z útulku Malá farma. Tešíme sa, že aj naši žiaci chceli pomôcť zvieratkám prežiť zimu a osud zvierat im nebol ľahostajný, o čom svedčí aj to, že sa zapojili naozaj v peknom počte. Nazbieralo sa veľa prikrývok, matracov, hračiek i rôzneho jedla. Dobrovoľník z útulku mal radosť a zvieratká určite tiež. Veď posúďte sami ...
      PaedDr. Jana Telišková

     • Jazyky hrou

      17. 12. 2018

      Dňa 28. novembra sa v ročníkovej učebni konalo súťažno-zábavné podujatie JAZYKY HROU pre žiakov 2. až 4. ročníka. V súťažnej časti English is Easy zameranej na prednes a interpretáciu anglického textu a piesní sa predstavilo 78 súťažiacich v 55 číslach a v sprievodnom programe ďalších 14 žiakov.

     • Školské kolo geografickej olympiády

      16. 12. 2018

      Dňa 3. 12. 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 24 žiakov v 3 kategóriách a z toho 23 žiakov bolo úspešnými riešiteľmi.

      Do okresného kola postupujú prví traja úspešní riešitelia s najvyšším počtom bodov z každej kategórie.

      Kategória G - 5. ročník: 13 žiakov (13 úspešní/0 neúspešní)

     • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

      16. 12. 2018

      je za nami. Svoje jazykové znalosti si v ňom preverilo celkom 15 žiakov 6. až 9. ročníka. Najlepší v jednotlivých kategóriách preukázali dobré vedomosti v slovnej zásobe a gramatike, ako aj jazykové kompetencie v čítaní a počúvaní s porozumením a v konverzácii.

      Výsledky školského kola:

      Kategória 1A – žiaci 5. až 7. ročníka:

     • EXPERT geniality show

      2. 12. 2018

      je názov celoslovenskej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl, v ktorej ide nie len o titul EXPERT, ale aj o dobrý pocit a radosť z vedomostí nadobudnutých v škole i mimo nej. Súťaž pomáha žiakom rozvíjať logické a tvorivé myslenie, ale aj čitateľskú gramotnosť.

      Súťažilo sa 30. novembra 2018 na 560 školách a záujemcov bolo viac ako 12 tisíc. Boli medzi nimi aj 11 naši žiaci 5.-9. ročníka, ktorí si otestovali svoje vedomosti z prírodovedných a spoločensko-vedných predmetov i z oblasti športu. To, ako sa im darilo, sa dozvieme v januári 2019, kedy budú zverejnené kompletné výsledky súťaže.

  • Prihlásenie

  • Zvonenie na vyučovaciu hodinu

   Štvrtok 17. 1. 2019
  • Fotogaléria

  • Mapa

  • Kontakty

   • Základná škola Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1, Košice
   • zslechkeho@gmail.com
   • +421556444058
   • Jána Pavla II. 1, 040 23 Košice
 • Fotogaléria